Quick access

Video

Flautando

Quick Overview

7 jednoduchých skladieb pre začiatočníkov

Na individuálnu alebo skupinovú výučbu

Availability: In stock

Zbierka siedmich pôvodných skladieb základnej úrovne bola skomponovaná s cieľom poskytnúť didaktický materiál študentom, ktorí sa začínajú učiť hudobnému vyjadrovaniu na zobcovej flaute, Orffových nástrojoch, a tým podporiť vývoj ich hudobných schopností. 

 

Sedem skladieb knihy sa môže predvádzať  sólovo, v malých skupinách alebo za účasti všetkých študentov, ktorí tvoria triedu komornej hry. Melódiu je možné hrať na zobcovej flaute, melodike??? alebo xylofóne. Perkusná časť sa môže hrať na akomkoľvek orffovom nástroji, dostupnom v triede. Všetky diela môžu byť predvádzané aj s klavírnym sprievodom.

 

Zadarmo na stiahnutie:

- Farebná časť A, podľa chromatického systému, ktorý používa BOOMWHACKERS

- Farebná časť A, podľa chromatického systému, ktorý používa BOBOTUBES