Quick access

Video

Hudbahrou / Tocar Brincando

Quick Overview

Táto didaktická kniha sa skladá z krátkych skladieb určených pre individuálnu alebo celotriednu výučbu detí vo veku od 5 rokov. Kniha je rozdelená na dve časti. Prvú časť tvorí 14 skladieb pre začiatočníkov. Ku každej skladbe sú priložené 4 zvukové stopy s rôznym tempom. Bol použitý farebný notový systém, ktorý spája každú notu s konkrétnou pozíciou na hudobnom nástroji. V knihe je zobrazený flautový a klavírny prstoklad. Diela môžu interpretovať rôzne melodické nástroje alebo hlas. Druhá časť knihy je určená pre nevidiacich študentov a študentov so zrakovým postihnutím, všetky skladby aj príslušné indikácie sú prepísané do Braillovho písma. 
Doprava zadarmo 
Klavírny doprovod, verzia v Braillovom písme a didaktické tabuľky zadarmo info.nunofigueiredo@gmail.com  Nuno Figueiredo, September 2020   

Availability: In stock

Hudba hrou é um projecto didáctico para a educação musical. O objectivo é fornecer pequenas peças para crianças, a partir dos 5 anos, tocarem flauta de bisel ou instrumentos Orff, a solo ou em conjunto . O livro está dividido em duas partes. Na primeira parte são apresentadas 14 obras de nível técnico elementar. Cada obra é acompanhada por 4 faixas de áudio de diferentes tempos. É utilizado um sistema de cores que associa cada nota musical a uma determinada posicão no instrumento. As dedilhações da flauta de bisel e do piano estão indicadas no interior do livro. As obras podem ser tocadas por vários instrumentos melódicos ou cantadas. A letra encontra-se disponível para download. A segunda é totalmente digital. Poderá encontrar: acompanhamto de piano /adaptação; transcrição das peças para o sistem braille (para alunos com deficiência visual); quadros rítmicos didácticos e letras disponível para download.    
Envio gratuito 
Acompanhamto de piano; adaptação para o sistem braille; quadros ritmicos didácticosdis e letras 
info.nunofigueiredo@gmail.com